Crea sito

Printempa programo:  31 majo – 3 junio 2013

Vendredon la 31an de majo: alveno de partoprenantoj kaj enhoteliĝo.
-    Posttagmeze: ĉiĉeronado tra la urbo                                                                                                                    

-    Komuna vespermanĝo ĉe Triesta Esperanto-Asocio            

-    Prezentado de bildoj pri Triesto kaj ĉirkaŭaĵoj

Sabaton la 1an de junio:  Val Rosandra
-   Per aŭtobuso al belvidejo de San Lorenzo
-   Ekiro laŭ la fervoja vojo
-   Dumvoje piknika manĝo
-   Daŭrigo ĝis Bottazzo – halto ĉe la trinkejo                                                                                                            

-   Laŭ la valo Rozandro
-   Vespermanĝo en loka gastejo
-   Reveno per aŭtobuso

Dimanĉon la 2an de junio: Laŭ la padoj de Naturo kaj de Salvio:
-   Promenado laŭ la pado de Naturo ĝis Santa Croce.
-   Halto ĉe trinkejo.
-   Dumvoja pikniko.
-   Laŭ la pado de Salvio de Santa Croce al Aurisina.
-   Vespermanĝo en loka gastejo
-   Reveno per aŭtobuso.

Lundon la 3an de junio:
-   Vizito de Paleontologia ejo.
-   Promenado laŭ la pado Rilke; tagmanĝo kaj foriro.

Okaze de malbona vetero, povos okazi ŝanĝojn en la programo.

NEPRE KUNPORTU TAŬGAJN KAJ KOMFORTAJN ŜUOJN  POR PROMENADOJ SUR NE ĈIAM FACILA TERENO.